به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، خدمات رایگان پزشکی در قالب اردوهای جهادی با حضور پزشکان و پیراپزشکان خیر با ارائه خدمات درمانی نظیر ویزیت پزشکی و مشاوره تغذیه، مشاوره روانشناسی، فیزیوتراپی، غربالگری فشارخون، قند خون و چربی خون انجام شد. 

در ادامه برنامه های اجرایی شهرداری منطقه 3  در روز پزشک می توان به قدردانی از کادر درمانی در مراکز درمانی-بهداشتی این منطقه از جمله: بیمارستان ها، درمانگاه ها، ساختمان پزشکان و ..... اشاره نمود.