به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶، مسعود رنجبریان شهردار منطقه با تاکید به اهمیت جلب رضایت شهروندان از خدمات شهرداری گفت: با توجه به دستور شهردار محترم تهران و اهمیت کاهش زمان صدور پروانه در جلب رضایت شهروندان، فرایندهای صدور پروانه در شهرداری منطقه ۶ مورد بازبینی دقیق قرار گرفت و میانگین زمان صدور پروانه در شهرداری قلب پایتخت از میانگین ۱۲۴ روز در سال ۱۴۰۰ به ۸۹ روز در سالجاری کاهش یافت.

شهردار منطقه ۶ درتشریح این فرایند خاطر نشان کرد: فرآیندهای صدور پروانه در شهرداری منطقه ۶ مورد بازنگری قرار گرفت و با اجتناب از دوباره کاری‌ها، ایجاد وحدت رویه در حوزه های ذی ربط با ابلاغ دستورالعمل و کاهش زمان بررسی مکاتبات اتوماسیونی به صفر روز، شاهد تغییرات مثبت در کاهش زمان صدور پروانه در شهرداری قلب پایتخت بودیم. 

رنجبریان کاهش صدور پروانه را در  بازدهی اقتصادی سرمایه گذاران و سازندگان و درآمدزایی شهرداری منطقه ۶ نیز حائز اهمیت دانست و در پایان تاکید کرد:  باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده در شهرداری تهران با تغییر در فرآیندهای تایید کمیته نما، فرآیند انتخاب مهندس ناظر و تغییرات در رویه های زمانبر موجود و متعاقب آن ابلاغ دستورالعمل های جدید،  می توانیم نوید کاهش مجدد زمان صدور پروانه را در آینده نزدیک به شهروندان منطقه ۶ بدهیم.