به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، آشنایی خانواده ها با دوچرخه تعادلی و ضرورت آن در یادگیری مهارت دوچرخه سواری ، افزایش فعالیت های حرکتی و جسمی کودکان ، بهبود سلامت روان و نشاط کودکان ، آموزش اصولی حفظ تعادل در دوچرخه سواری به کودکان کمتر از ۵ سال، آموزش ایمنی در دوچرخه سواری به کودکان و خانواده ها از جمله اهداف این لیگ است. 

همچنین آشنایی با شهرک های آموزش ترافیک به عنوان فضایی جهت حضور خانواده ها، ایجاد فرصت حضور نونهالان در شهرک های آموزش ترافیک و تاکید بر حمل و نقل فعال در مقابل وسایل نقلیه موتوری به ویژه در آموزش های مربوط به مهدهای کودک از دیگر اهداف  لیگ دوچرخه سواری تعادلی است. 

این دوچرخه های کوچک بدون رکاب، یه تمرین فوق العاده برای شروع دوچرخه سواری خردسالان می باشد.