به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه؛ بر اساس ابلاغ دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت های حجمی از سوی معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران در اسفندماه ۱۴۰۰، با حمایت های سرپرست شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه بعد از گذشت ۸ماه  انجام شد.

گفتنی است؛ با اقدامات و پیگیری های مکرر مدیریت امور اداری کارکنان و اخذ تاییدیه های لازم، پرونده کامل اولین گروه از همکاران مشمول، به اداره کل سرمایه انسانی شهرداری تهران برای صدور مجوز جذب تحویل داده شد.

لازم به توضیح است پرونده سایر همکاران مشمول نیز در مرحله اخذ تاییدیه از واحدهای نظارتی بوده و در اسرع وقت به شهرداری تحویل داده خواهد شد.