به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، در این نشست تورج فرهادی شهردار منطقه در خصوص اهمیت آموزش های شهروندی در ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی افزود: با فراگیری این آموزه ها حس تعلق محله ای، مشارکت اجتماعی و انسجام افزایش می یابد و باعث ایجاد بزرگترین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد خواهد شد.

او با اشاره به اینکه بزرگترین رسالت آموزش شهروندی و آموزش و پرورش، آموزش همگانی با موضوع منافع عمومی جامعه از دوران کودکی است بیان کرد: فرهنگ زیستن تعاملی، رعایت کرامت انسانی و ارزش ها  ارمغان این آموزش ها خواهد بود که ضرورت دارد در مدارس و دانشگاه ها فصل هایی با موضوع تعاملات شهروندی در نظر گرفته شود.

به گفته این مسئول طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در دو محله  شکوفه و دولتخواه جنوبی به صورت پایلوت با مشارکت شهروندان برگزار می شود.

در ادامه نشست نحوه اجرای دستورالعمل شهر دوستدار کودک مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تشریح شد که فرهادی در این خصوص گفت: شهر دوستدار کودک شهری است که در آن تأمین خواسته های کودکان در اولویت قرار می گیرد و فضای اجتماعی، فرهنگی و معماری آن همسو با نیازهای کودکان برنامه ریزی و حقوق کودکان در سیاست ها، قوانین، برنامه ها و بودجه منعکس خواهد شد.

او ادامه داد: به منظور اجرای این طرح شرح فعالیت معاونت های مربوطه مشخص و به آنها ابلاغ می شود تا مطابق زمانبندی نسبت به اجرای آنها اقدام کنند.

به گفته این فرهادی در طرح دوستدار کودک مناسب سازی ویژه کودکان در بخش های عمران، خدمات شهری و ترافیک انجام خواهد شد.