به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ ، مرتضی مرادی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۵ در مورد طرح جمع آوری سگ های بلاصاحب گفت: منطقه ۵ به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص در شمال منطقه که منتهی به کوه های البرز می شود و به واسطه داشتن پارک های فرا منطقه ای و حاشیه ای کوهسار- جوانمردان و الهام همواره مکان متعددی برای تجمع و پرسه زدن سگهای بلا صاحب است به گونه ای که در بسیاری از مواقع کثرت این حیوانات باعث ایجاد مخاطرات جدی برای شهروندان شده است. 

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به اینکه مسئولیت جمع آوری سگ های بلا صاحب با شهرداری ها بوده و در شهر تهران متولی آن حوزه معاونت خدمات شهری است منطقه ۵ با استفاده از امکانات موجود پیمانکار که دارای قرارداد با سازمان مدیریت پسماند شهر تهران است به صورت مستمر در این حوزه انجام وظیفه کرده است. علاوه بر این با توجه به شرایط ذکر شده معاونت خدمات شهری منطقه ، با همکاری سازمان پسماند در قالب مدیریت های فوریتی در مقاطع مختلف نیز جمع آوری را در برنامه کاری خود دارد.در حال حاضر چند اکیپ جمع آوری به صورت مستمر با مدیریت اداره خدمات شهری در حال انجام وظیفه است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۵ تاکید کرد: با توجه به شرایط حساس پارک کوهسار شهرداری منطقه ۵ طی دوماه اخیر با استفاده از ظرفیتهای پیمانکار جمع آوری سگهای بلاصاحب که طرف قرارداد با سازمان پسماند شهر تهران است در قالب برنامه های روزانه و طرح های فوریتی تعداد ۴۳۰ قلاده سگ از سطح شمالی منطقه جمع آوری شده است. لازم به ذکر است همواره حضور افرادی تحت عنوان حامی حیوانات با انگیزه های غیر از انجام وظایف محوله به پیمانکار ممانعت کرده که در رسانه های اجتماعی و غیره نیز انعکاس داشته است.