به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ در بخشی از حکم دبیر بحران منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد آمده است: امید است با اتکال به پروردگار متعال و بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در سطح اراضی به ویژه توان بالفعل و بالقوه شرکت نوسازی عباس‌آباد با برنامه ریزی، هدایت و کنترل هوشمندانه نسبت به انجام هر چه بهتر ماموریت و وظایف محوله اهتمام ورزیده و با نگاه دقیق، علمی و متکی بر روحیه خدمت رسانی و خدمتگزاری، شرکت را در نیل به اهداف عالیه سازمانی یاری نمائید.