به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ "فرامرز اکبری" سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی این منطقه با بیان خبر فوق گفت: این جلسه با هدف هم اندیشی کارشناسان فنی و روسای ادارات منطقه با نحوه تنظیم صورت وضعیت ها، رفع چالش ها و ایجاد بهبود مستمر صورت می گیرد. 

در این جلسه شهریار مهرافشار مشاور شهردار در امور فنی و عمرانی به عنوان راهبر جلسه، ضمن ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت موجود صورت وضعیت های حوزه خدمات شهری و گزارش عملکرد این حوزه، نسبت به اهمیت تنظیم دقیق صورت وضعیت ها و لزوم اشراف کلیه کارشناسان فنی به "شرایط عمومی پیمان"  تاکید کرد.

وی در ادامه به بیان نکات تکمیلی و مهم در ارتباط با نحوه برآورد قیمت و همچنین مستندسازی صحیح پروژه ها پرداخت؛ سپس چند نمونه از صورت وضعیت های این حوزه به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت و در پایان کارشناسان ابهامات و سوالات خود را مطرح کردند.