به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه با اشاره به اینکه کاشت گل، نهال و توسعه فضای سبز در زیباسازی منظر شهری و ارتقای سلامت روحی شهروندان تأثیر بسزایی دارد، گفت: به منظور ارتقای سطح کیفی و بهبود سیمای بصری فضای شهری و با توجه به تغییر فصل، اداره فضای سبز منطقه ۱۳ نسبت به کاشت گل‌های فصلی متناسب با فصل زمستان در بلوارها، میادین و پارک‌های منطقه اقدام کرده است.

 شهردار منطقه ۱۳ اظهار داشت: عملیات کاشت نشاء گل‌های فصلی پاییز  به ترتیب به تعداد ۴۸۰۰ در ناحیه یک ، ۵۹۴۰ در ناحیه دو، ۳۲۵۰ در ناحیه سه و ۱۴۰۰ عدد در ناحیه ۴ از انواع گونه‌های فصلی گل های کلم، داوودی و بنفشه که از گونه‌های مقاوم به سرما و شرایط آب و هوایی شهر تهران هستند اجرایی شده است.

محمد هادی علی احمدی  همچنین با اشاره به اجرای ۸۹۵۰ بذر گل در حاشیه بزرگراه ها و اتوبان های منطقه ۱۳ افزود :ما تمام تلاش و توان خود را در راستای زیباسازی و گسترش فضای سبز شهری انجام می‌دهیم و امیدواریم شهروندان نیز با تعامل و همکاری خود در ایجاد محیطی سبز و زیبا شهرداری را یاری کنند.

احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه نیز در ادامه از اجرای عملیات به زراعی در منطقه ۱۳ خبر داد و هدف از این اقدام را مبارزه با آفات و بیماری ها، شاداب سازی و تقویت رشد گیاهان عنوان کرد.

وی افزود: طی این فعالیت ضمن آبیاری، آبشویی، هوادهی، محلول پاشی، تغذیه درختان و مالچ پاشی، علف های هرز و شاخه های خشک درختان حذف و فرم دهی درختان و درختچه ها نیز انجام می شود و تا پایان اسفند ماه نیز ادامه دارد.