به گزارش اکونا پرس،

بر اساس نظرسنجی انجام شده در پویش من شهردارم از شهروندان و طبق نظر بیش از ۵۰ درصد شرکت کنندگان، منطقه ۳ در اکثر حوزه ها بالاترین رضایتمندی را کسب نموده است . 

به نقل از مطلب به چاپ رسیده در صفحات 22 و 23 روزنامه همشهری مورخ 25 دیماه 1401 : 

انتظارات امسال مردم؛ چراغ راه 4 سال بعد