به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲؛ حمیدرضا حاجوی در جلسه نظارت ستادی شهرداری ناحیه پنج این منطقه که با حضور معاونان شهرداری منطقه و مدیران ناحیه برگزار شد؛ اظهارداشت: محور چهارباغ در قالب مسیر گردشگری برای منطقه ۲۲ در نظر گرفته شده که به دنبال این هستیم  با یک کار کارشناسی و انتخاب مشاور این طرح را با محوریت خانواده مورد اجرا قرار دهیم.

شهردار منطقه ۲۲ تصریح کرد: قسمتی از مسیر ۶ کیلومتری مورد اجرای پروژه چهار باغ با پیگیری های مدیریت شهری آماده سازی شده است.

حاجوی افزود: با توجه به گستردگی  پروژه و تنوع فعالیت ها در محور چهار باغ باید تمامی معاونت های شهرداری منطقه در راه اندازی این مجموعه نقش بسزایی ایفا نمایند تا کاری ماندگار صورت گیرد.