به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، خاصه باف با اشاره به تاکید شهردار تهران بر توسعه منطقه 15 گفت: این منطقه به باب الرضای تهران معروف بوده و با برکت است. 

وی با اشاره به وجود نعمات خدادادی که در ایران وجود دارد، افزود: پهنه 300 هکتاری آزادگان در منطقه 15 می تواند پروژه موثرتری باشد و فرصت کوتاهی داریم تا در این دوره مدیریت بتوانیم خدمتی به شهروندان عزیز داشه باشیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان سرمایه گذاری تسهیل گر منطقه است، افزود: باید از تصدی گری و بروکراسی های اشتباه پرهیز کنیم . 

خاصه باف با اشاره به اینکه اختیار مناطق را نیز در این راستا بالا برده ایم، اظهار امیدواری کرد: بتوانیم از پتانسیل های جدید در سرمایه گذاری ها استفاده کرده و پروژه های جدیدی را به سرمایه گذاران معرفی کنیم. 

بنابراین گزارش، محمد شیری شهردار منطقه در ابتدای این جلسه با اشاره به پتانسیل بالای سرمایه گذاری در منطقه گفت: یکی از اصلی ترین بحث های امروز منطقه سرمایه گذاری است و معتقدیم برای توسعه این منطقه حضور و جذب سرمایه گذار موثر است. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای پروژه سرمایه گذاری 300 هکتاری آزادگان همت بیشتری خواهیم  گذاشت تا در سال جدید بتوانیم آن را با حمایت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران و سرمایه گذاران موثر احیا کنیم و  به زودی شاهد اورهال شدن سرمایه ها و محدثات این بوستان باشیم.

این گزارش حاکیست، در ادامه این جلسه دکتر بهرامی معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی اظهار داشت: بوستان آزادگان هم برای سازمان سرمایه گذاری و هم برای شهر تهران به عنوان یک فرصت است که می تواند پایلوت خوبی برای اشتغال و سرمایه گذاری باشد. 

شایان ذکر است، حسینی مدیر اداره سرمایه گذاری و مشارکت مردمی منطقه در ابتدای این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در منطقه ارائه داد. 

در ادامه این برنامه مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مششارکت های مردمی و معاونین از پروژه های سرمایه گذاری این منطقه شامل ری فورت، بوستان آزادگان و ... بازدید کردند.