به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد سنگان، امرایی در این دیدار عنوان داشت: هم افزایی و تعامل دانشگاه و صنعت می تواند بسیاری از چالش های بخش صنعت را مرتفع نماید و با اتکا به روحیه علمی و جهادی می توان با برنامه ریزی دقیق و تعامل هر چه بیشتر و ارتباط سازنده بین صنعت و دانشگاه زمینه رشد و توسعه علمی هر چه بیشتر استان خراسان رضوی و شمال شرق کشور را فراهم نمود که یقینا نتایج مطلوبی را برای بخش صنعت و معدن نیز به دنبال خواهد داشت.

امرایی با مهم دانستن نگاه علمی به توسعه و پیشرفت به خصوص بخش صنعت، این حوزه را پتانسیل مهمی در منطقه دانست که با همکاریهای علمی و فنی، از یک سو به بارور شدن دانش و استعدادهای جوانان منطقه خواهد انجامید و از دیگر سو نیازهای بخش صنعت را مورد مطالعه قرار خواهد داد و برطرف می نماید.

مسعود میرزایی سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد ضمن تقدیر و تشکر از مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، نگاه توسعه گرا و اعتقاد به توانمندی های داخلی را از خصوصیات برجسته و مؤلفه های مهم در فولاد سنگان دانست و اظهار داشت: امیدواریم ضمن تعامل گسترده با بخش صنعت بتوانیم از ظرفیت عظیم علمی اساتید دانشگاه فردوسی، بخش بزرگی از نیازها این صنعت را مرتفع نماییم.

وی گفت: این مهم جز با باور به توانمندی های داخل و استعدادهای جوانان و دانشجویان کشور و حمایت بخشهای مرتبط و ذینفع محقق نخواهد شد. همچنین در این جلسه، تفاهم نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی که در راستای نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی فولاد سنگان تا سقف 20 میلیارد ریال تعریف شود به امضای مدیرعامل فولاد سنگان و سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد رسید.

ضمنا مقرر گردید، مقدمات تفاهم نامه جامع همکاری بین طرفین که نیازهای فنی و علمی بخش صنعت و معدن شرکت فولاد سنگان را با تکیه بر توانمندی های دانشگاه فردوسی مشهد شناسایی و برطرف نماید توسط پردیس علم و فناوری فولاد سنگان تنظیم گردد و پس از تدوین آن در آینده نزدیک به امضای طرفین برسد.