به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، میزان سرمایه گذاری ایمیدرو در این پروژه 1300 میلیارد ریال است و این سازمان با هدف توسعه زیرساخت معادن؛ آن را احداث کرده است.

طول مسیر این پروژه 65کیلومتر است و 183 دکل برق در آن نصب شده است.

تهیه و تامین تجهیزات و احداث خط انتقال 132 کیلوولت نهبندان-شاهکوه در استان خراسان جنوبی اجرا شده است.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی(تحت پوشش ایمیدرو) راهبری این پروژه را بر عهده دارد. ایمیدرو در این طرح، زمینه رشد تولید، ایجاد توسعه و افزایش اشتغال در مناطق معدنی را برای معادن بخش خصوصی ایجاد می کند.