به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد سنگان، فرایند ارزیابی این دوره طی دو روز از 19 الی 20 دی ماه 1402 در محل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان و به منظور حصول اطمینان از پیمودن مسیر تعالی در حوزه منابع انسانی برگزار گردید.

این ارزیابی با حضور معاونین، مدیران و روسای شرکت و همچنین ارزیابان مدل تعالی منابع انسانی 34000 از دانشگاه تهران؛ در محل سالن جلسات شرکت فولاد سنگان آغاز به کار کرد و  ارزیابان طی دو روز ضمن بازدید میدانی و انجام مصاحبه های تخصصی، اقدام به برگزاری جلسات با واحدهای مختلف و بررسی مستندات نمودند.

گفتنی است شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در سال گذشته موفق به کسب تندیس برنزین C2 مدل تعالی منابع انسانی 34000 (جزء 10 شرکت برتر ایران در پیاده سازی این مدل) شده است.