به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، مجتمع معدنی سرب نخلک از ابتدای فروردین تا پایان بهمن، 12 هزار و 658 تن کنسانتره سرب تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 8 هزار و 898 تن بود.

افزون بر این، میزان ارسال ماده معدنی از سوی شرکت مذکور طی 11 ماهه امسال، با رشد حدود 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته (9 هزار و 558 تن)، به 10 هزار و 120 تن رسید.

افزایش 51 درصدی استخراج

مجتمع معدنی سرب نخلک از ابتدای فروردین تا پایان بهمن، 415 هزار و 855 تن ماده معدنی استخراج کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (275 هزار و 915 تن)، 51 درصد رشد نشان می دهد.

بنا به این گزارش، مجتمع معدنی سرب نخلک در ماه بهمن، یک هزار و 307 تن کنسانتره سرب، 34 هزار و 988 تن استخراج کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه پارسال (761 تن تولید کنسانتره و 34 هزار و 175 تن استخراج)، به ترتیب 72 و 2 درصد رشد داشت.