به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، نیروگاه سیکل ترکیبی قدس سمنان در ابتدا، هدف احداث 4 واحد 183 مگاواتی را در برنامه قرار داد که 2 واحد آن سال 87 احداث و در آن برهه زمانی دارای ظرفیت 160 مگاواتی بود که سال 99 در فاز توسعه 23 مگاوات به ظرفیت پیشین اضافه شد.

احداث دو واحد جدید این نیروگاه سال 1401 آغاز شد که نخستین آن طی مدت کمتر از 5 ماه، با شبکه سراسری سنکرون شد و در ادامه واحد چهارم این نیروگاه فروردین سال 1402 با شبکه سنکرون شد.

میزان سرمایه گذاری در واحدهای سوم و چهارم نیروگاه بالغ بر ۹۰ میلیون یورو است که میزان اشتغالزایی دوران ساخت آن بیش از 100 است.