به گزارش اکونا پرس،

رضا رحمانی در ابتدای این سفر از کارخانه سیمان آبیک بازدید می کند و بازدیدی نیز از شرکت دسترنج رضابافت بعمل خواهد آورد و طرح توسعه شرکت هفت الماس و طرح دانش بنیان تونل ساز ماشین را افتتاح خواهد کرد.
در ادامه طی جلسه ای با حضور استاندار قزوین موضوعات مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت این استان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

شرکت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین با محوریت حضور فعالان اقتصادی، آخرین برنامه کاری رحمانی در قزوین خواهد بود که در این نشست مهمترین موارد طرح شده در حوزه صنعت، معدن و تجارت از سوی فعالان اقتصادی برای رسیدگی و پیگیری مورد جمع بندی قرار می گیرد و همچنین در خصوص برخی موارد در همان جلسه تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.
گفتنی است؛ این سفر در ادامه برنامه مستمر بازدید های وزیر صنعت، معدن و تجارت از استان ها و آشنایی دقیق وی از شرایط این مناطق و نظرات کارشناسانه فعالان اقتصادی در اقصی نقاط کشور، در روزهای پایانی هر هفته انجام می گیرد.