به گزارش اکونا پرس،

اولین نشست تخصصی ارزیابی عملکرد کیفی و وضعیت ضایعات شرکت‌های تابعه، با مدیریت شهریار دبیریان مدیر تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران، برگزار شد.

در این دوره ارزیابی، سیستم مدیریت و کنترل ضایعات، کنترل کیفیت، GMP (مقررات عملکرد تولید مناسب) و آزمایشگاه ممیزی شد.

در ممیزی ادواری استقرار الزامات کنترل کیفیت، شرکت‌های شیر پاستوریزه پگاه تهران و آذربایجان شرقی ارزیابی شدند.