به گزارش اکونا پرس،

گفتنی است، این شرکت در زمینه نصب ،راه اندازی و سرویس آسانسور فعالیت می کند.

هرچند ‌«آسان بر کرد صنعت» ‌به دلیل فعالیت کوتاه مدت خود صادرات ندارد اما با مشاوره مرکز مشاوره ایزوکیا و راهنمایی های دکتر امیرهمایون کاشانی کیا توانسته است با ارتقای کیفی مواجه شود.

این شرکت با مشاوره مرکز ایزوکیا موفق به اخذ ایزو9001 14001 45001وگواهینانه استاندارد IMS شد.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس ‎ ‎ WWW.ISOKIA.COMمراجعه کنید .