به گزارش اکونا پرس،

پیرو ابلاغیه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اقدامات بازرسی، نظارت و کنترل قیمت ها در بازار، جلسه برنامه ریزی با حضور دکترعباس تابش معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت ، رییس پلیس امنیت اقتصادی سخنگو و معاون سازمان تعزیرات حکومتی ونمایندگان  بسیج اصناف  و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت و اعضای هیات مدیره و مدیران کل ستادی این سازمان با محوریت بحث، تبادل نظر و بررسی چالش ها و دغدغه های نظارت، کنترل، و مدیریت بازار و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت در سالن جلسات  وزارتخانه صنعت و،معدن و تجارت برگزار شد. 

در این جلسه مهمترین موضوعات مرتبط با بهبود فرایندکنترل و نظارت بر بازار و نقش هریک از دستگاههای نظارتی مطرح و بر ضرورت هماهنگی و نقش آفرینی آنها تاکید شد.

همچنین مقرر شد در راستای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و بازدارنده و پیگیری تامین نیروی انسانی و تجهیزات از پتانسیل قضات سازمان تعزیرات در بازرسی و گشت های مشترک از مبادی تولید و کالاهای وارداتی بیشتر استفاده شود.

مضافا با توجه به وجود نیروهای بازرس در اتاق های اصناف و اتحادیه ها مقرر شد ضمن بهره گیری گزارش عملکرد منظم روزانه ،هفتگی و ماهانه ارایه گردد.

همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد ؛ در راستای اعمال قانون در گشت های مشترک در سطح عرضه تفاهم نامه سه جانبه با دادستانی ،پلیس امنیت اقتصادی و سازمان حمایت منعقد گردد  

این گزارش می افزاید در این جلسه مقرر شد  ؛ دستگاههای نظارتی موثر در فرایند تامین و توزیع کالا در فضای اقتصادی حال حاضر با همکاری مشترک می بایست انتظار عمومی را برآورده نموده و با سازماندهی مناسب و کنترل به هنگام بازار  با حفظ اهداف اقتصادی ترسیم شده در سایه هم افزایی و همراهی تمام ارکان ذی مدخل از جمله بیسج اصناف در سراسر کشور اقدام نمایند.

در این جلسه مباحث مربوط به سازماندهی و برنامه ریزی دقیق تامین ، تولید و توزیع کالا ، جلوگیری از احتکار و گرانفروشی، تاکید بر عرضه به هنگام و توجه به ضروریات نیاز مصرف کنندگان مطرح و مورد تاکید قرار گرفت.