به گزارش اکونا پرس،

مدیرعامل این شرکت می گوید: در شرایط کنونی و تاکید بر ساخت ساختمان های مقاوم و بحث تاب آوری، مشاوره های این شرکت به سازندگان می تواند در این زمینه موثر باشد.

این شرکت دارای یک نشریه تخصصی و یک ماهنامه اینترنتی به نام«راه ساز» که حدود 5 ماه از شروع فعالیت آن می گذرد.

این شرکت، با مشاوره ی دفتر ایزوکیا به مدیریت امیر همایون کاشانی کیا موفق به اخذ ایزوهای 9001،10006،21500،hse-ms,efqm شد.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس ‌‎ ‎ WWW.ISOKIA.COMمراجعه کنید .‌