به گزارش اکونا پرس،

عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران، ضمن دیدار با همکاران پگاه اراک با شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگران شرکت نیز گفت‌ وگو کرد.

گفتنی است، در برنامه حضور در استان مرکزی بازدید و برنامه بازارگردی مدیرعامل صنایع شیر ایران، از شهر خمین انجام شد و دیگر بازدیدها نیز در حال انجام است.