به گزارش اکونا پرس،

در ابتدای این جلسه عباس تابش، با تشریح توزیع قانونمند و انتظار رفتار شبکه توزیع به خصوص در توزیع روغن به ضرورت کنترل تمام عوامل توزیعی تاکید و نتیجه مورد انتظار را از تولید کنندگان و عوامل پخش طلب کردند.

رییس سازمان حمایت در ادامه اظهار داشت: فروش اجباری هر کالایی با کالای دیگر تخلف و خلاف قانون است. لذا باید رفتار همه عوامل فروش و توزیع کنندگان و نمایندگی های عرضه مورد رصد قرار گرفته و از انجام تخلف موضوعی به خصوص عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی جلوگیری شود.بدیهی است مسیولیت عملکرد کلیه ویزیتورها و عوامل پخش با واحدهای اصلی بوده و حتما می بایست کنترلهای لازم در این خصوص تو.سط این شرکتها صورت گیرد

وی ضمن بیان روند نظارت و بازرسیهای انجام شده بر حسن توزیع روغن خوراکی شرکت های پخش و توزیع کنندگان مواد غذایی و  پرونده های تخلفاتی متشکله در خصوص توزیع خارج از شبکه روغن خوراکی؛ تاکید کرد : مطابق دستور العمل ابلاغ شده این سازمان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان و بازرسان اصناف موظفند، ضمن برنامه ریزی مناسب و انجام بازرسی‌های موردی و مستمر، اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر چگونگی فروش و توزیع  روغن خوراکی  متمرکز کنند.

عباش تابش خاطر نشان کرد : اقدامات نظارتی برای اقلام یارانه¬ ای و کالاهای اساسی همچنان با جدیت و با استفاده از توان و ظرفیت تمامی دستگاه های نظارتی در حال پیگیری بوده و  تا کنون پرونده هایی نیز برای متخلفان تشکیل شده است اما انتظار داریم با خود کنترلی شبکه فروش ، شاهد بروز تخلفاتی از این قبیل نباشیم. 

تابش با بیان این مطلب اضافه کرد : همکاران ما در واحدهای صنعت معدن و تجارت موظفند کماکان با  نظارت لازم، با فروش اجباری کالاها همراه با روغن نباتی یا هر کالای دیگری  به شدت مقابله و در صورت مشاهده تخلفات ، برخورد قانونی نمایند و  مردم می‌توانند تخلفات مشاهده شده را از طریق تلفن 124 سازمان حمایت و سازمانهای صمت استانها  گزارش نمایند. 

در ادامه شرکت های تولیدی و پخش روغن خوراکی با تقبیح هر گونه تخلف از جمله تخلف فروش اجباری اظهار داشتند ؛ کارخانجات روغن نباتی هیچ نقشی در فروش اجباری سایر کالاها همراه با روغن نباتی نداشته و فرایند فروش روغن نباتی در شبکه توزیع مطابق ضوابط انجام می شود اما بعضا تخلفاتی از سوی برخی عوامل فروش صورت می پذیرد که بایستی با آن برخورد شود.