به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرنگار ما،  تولید آهن اسفنجی در واحد احیا، از مرز 150 هزارتن  درماه عبور کرد و تولید شمش فولادی نیز  به میزان تولید ( 105 هزارتن) به عددی بالاتر از ظرفیت اسمی رسیدند .

گفتنی است این دو واحد مستقر در مجتمع صنعتی چادرملو همچون سایر واحدهای معدنی و فولادی این شرکت در سال گذشته نیز بالاترین رکورد تولید خود را شکستند، بطوریکه آهن اسفنجی  با 1 میلیون و 602 هزارو 843 تن و شمش فولادی با ۱ میلیون و ۲5 هزارو 500 تن  تولید، سال را به پایان رساندند .