به گزارش اکونا پرس،

به نقل از واحدخبر روابط عمومی، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با هدف تجهیز بخش ICU  بیمارستان ضیایی اردکان که روزانه دهها مراجعه کننده از جمله کارگران شاغل در واحدهای صنعتی  را پذیرش می کند،  تاکنون 100 میلیارد ریال کمک اهدا کرده است . این مبلغ در 2 مرحله با پیشنهاد مدیر عامل شرکت و تصویب هیات مدیره ، طی سال گذشته و امسال اهدا شده است .  

گفتنی است، با ساخت و تجهیز بخش ICU بیمارستان ضیایی اردکان با توجه به کمبود فضای بهداشت و درمان این شهرستان بخشی از نیاز درمانی مردم این منطقه مرتفع خواهد شد .