به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه‌، توسعه دولت الکترونیک، ارتقاء جایگاه سازمان در محور دولت الکترونیک، بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی و ایجاد رضایت ذی نفعان استاندارد  موردتاکید قرار گرفت.
غلامرضا شریعتی مدنظر قرار دادن نظرات ذی نفعان در بهبود ارائه خدمات حتی در تدوین سیاست‌گذاری را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای بالا بردن سطح کیفیت خدمات و رضایت ذی نفعان از هیچ کوششی دریغ نداشته باشید .وی تصریح کرد:  فناوری با توان و سطح پوشش گسترده  خدمات سازمان باید جدی و قوی صورت گیرد.
شهبازیان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اعلام کرد: اقدامات افزایش امنیت در حفظ و تبادل اطلاعات  آغاز و تا پایان سال در جهت تکمیل این فرآیند گام برمی داریم.
 وی اعلام کرد: شیوه‌نامه ارائه سیاست و اقدامات سازمان و دریافت نظرات، رسیدگی و انجام اقدامات برای تعامل با عموم مردم در دست تدوین می‌باشد که حداکثر تا سه ماه آینده، مکانیزه خواهد شد.