به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرنگار روابط عمومی، عصر روز یکشنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰، علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور بهداشت و سلامت کارکنان با حضور در دفتر مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان با محمد جواد اشرفی دیدار کرد. 

در این دیدار صمیمانه ابتدا علیرضا مخبر دزفولی گزارشی از وضعیت پیگیری پروژه های مهم زیست محیطی در شرکت فولاد خوزستان ارائه کرد و گفت: سلامت کارکنان و مردم خط قرمز ماست و در همه سال ها خصوصا در دوره اخیر، مدیریت ارشد شرکت اهتمام ویژه ای به اتمام پروژه های مهم زیست محیطی دارد. 

قائم مقام مدیرعامل با اشاره به محدودیت های بی سابقه برق و خسارات جبران ناپذیر آن به شرکت فولاد خوزستان گفت: انتظار این است که همه مجموعه هایی که وظیفه حمایت از تولید در سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها را دارند؛ به یاری صنعت و اشتغال و فعالیت های مولد بیایند. 

در ادامه این دیدار محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان با اشاره به اهتمام این اداره کل به حفظ سلامتی مردم در کنار حفظ رونق تولید گفت: فعالیت های شرکت فولاد خوزستان در زمینه حفظ محیط زیست شتاب قابل قبولی یافته است و ما هم ضمن نظارت بر حفظ الزامات زیست محیطی با همه توان از فولاد خوزستان حمایت کرده و در کنار آن هستیم.

گزارش خبرنگار ما حاکی است، در این دیدار صمیمانه سیروس کریمی معاون فنی اداره کل حفاظت از  محیط زیست استان نیز حضور داشت. 

گفتنی است، در پایان این دیدار، کریم سرخی رییس محیط زیست شرکت فولاد خوزستان نیز گزارشی از بعضی پروژه های ویژه ی زیست محیطی شرکت فولاد خوزستان ارائه کرد.