به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه و با حضور عبداله قدوسی مدیرعامل، ولی ملکی رئیس هیئت مدیره، محمدعلی کارگر مطلق معاون تحقیق، توسعه و هماهنگی تولید و حمیدرضا شادمانی مدیر شیرخام و مجتمع‌های کشت و صنعت صنایع شیر ایران، روند تغییرات کمی و قیمتی شیرخام بررسی و راهکارهای لازم ارائه شد.

عبداله قدوسی ضمن اشاره به اهمیت بکارگیری از دانش متخصصین فنی و دانشگاهی و خرد جمعی در اداره شرکت، بر تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده، استمرارکیفیت محصولات تولیدی، توسعه فروش و صادرات، همچنین داشتن سبدی اقتصادی از محصولات، تاکید کرد.

وی حفظ و صیانت از امانت سپرده شده به مدیران و استفاده صحیح از تمام ظرفیت‌های موجود را ضروری دانست.

در این جلسه، مدیران عامل شرکت‌های گروه نیز به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادهای خود در جهت پیشبرد امر تامین و فروش محصولات تولیدی پرداختند.