سیدرضا قندیلی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان زنجان در این باره گفت: صنعت نمایشگاهی ایران یک ساختار رسانه ای و مخاطب محور است، درحالی که می توان از کارکردهای اساسی و اصلی آن برای توان افزایی و رشد شاخص های مبتنی بر تعاملات تجاری و گسترش ارتباطات چند جانبه بهره برد.

وی افزود: ارتباطات در بستر تعامل هدفمند شکل می گیرد و اگر این مسیر هوشمندانه تر باشد، سرعت عمل پاسخگویی و ارایه خدمات و همچنین اثر گذاری آن و رفع موانع بیشتر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان زنجان همچنین گفت: وب سایت مرکز نمایشگاه های بین المللی استان زنجان (کاسپین )، با طراحی تخصصی و برنامه ریزی جهت ایجاد ارتباطات دوسویه تعریف و پیاده سازی شده است. در این رابطه سعی کردیم به تمامی رویدادها به صورت تخصصی توجه کنیم. در این سامانه به صورت شفاف، تمامی اطلاعات برگزاری نمایشگاه ها، راه های تجارت و مزیت های سرمایه گذاری و مجموعه ای از نیازهای مخاطبان قرار گرفته است. امیدواریم  با این اقدام در پیاده سازی شاخص های صنعت نمایشگاهی یک گام به پیش برداریم.

گفتنی است وب سایت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان زنجان با آدرس www.zanjanfair.com روز گذشته همزمان با مراسم گرامیداشت روز جهانی نمایشگاه ها در کشور رونمایی شد.

سایت-نمایشگاهی-زنجان