به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، در حوزه راهسازی، ایمیدرو 19 قرارداد منعقد کرده است که مجموع طول مسیرها، به 237 کیلومتر می رسد. میزان سرمایه گذاری در حوزه راه 14.987 میلیارد ریال است.

این سازمان در حوزه برق رسانی هشت قرارداد به امضا رسانده است. طول مسیر پروژه های برق رسانی 261.7 کیلومتر و سرمایه گذاری آن 1.850 میلیارد ریال است.

بر این اساس طول عملیات های راهسازی و برق رسانی 498.7 کیلومتر است و مجموع سرمایه گذاری در این دو بخش به 16.837 میلیارد ریال می رسد.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (زیرمجموعه ایمیدرو)راهبری پروژه ها را بر عهده دارد. این طرح توسعه زیرساخت های معادن بخش خصوصی را برعهده دارد که هدف آن تسهیل رشد تولید و اشتغال در معادن است.