به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی جایزه پژوهش سینمایی، تعداد 91 اثر به دبیرخانه دومین جایزه پژوهش سینمایی رسیده است که از این تعداد 33 اثر برای داوری انتخاب شده است.

35 داور آثار رسیده به دبیرخانه را مورد ارزیابی قرار می دهند.

91 اثر ارسال شده شامل 34 پایان نامه، 19 پژوهش مستقل، 34 مقاله و 4 اثر متفرقه است.