به گزارش اکونا پرس،

آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی و کم فروش و پرفروش ترین فیلم ها تا ظهر امروز منتشر شد.

«مطرب» ۲۹میلیارد و ۱۰۰میلیون در ۵۱روز اکران

«چشم و گوش بسته» ۹میلیارد و ۱۰۰میلیون در ۵۱روز اکران

«هزارتو» ۵میلیارد و ۶۵۰میلیون در ۶۵روز اکران

«منطقه پرواز ممنوع» ۴میلیارد و ۴۰۰ میلیون در ۵۱روز اکران

«بنیامین» ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون در۵۱روز اکران

«جاندار» ۱میلیارد و ۸۰۰میلیون در ۱۶روز اکران

«تورنادو» ۷۷۰میلیون در ۵۱روز اکران

«زیرنظر» ۷۰۰میلیون در۲روز اکران

«بیست و سه نفر» ۵۴۰میلیون در ۱۶روز اکران

«آخرین داستان» ۵۰۰میلیون در ۳۰روز اکران

«خداحافظ دختر شیرازی» ۳۶۰میلیون در ۲۳روز اکران

«آشفتگی» ۲۵۰میلیون در ۹روز اکران

«معکوس» ۱۶۰میلیون در ۳۰روز اکران

«لیلاج » ۱۱۰میلیون در ۳۰روز اکران

«مشت آخر» ۱۰۰میلیون در ۹روز اکران

«سونامی» ۳۰میلیون در ۲روز اکران