به گزارش اکونا پرس،

موضوع گران شدن و یا ثبات قیمت بلیط‌های سینما برای سال آینده از مسائل مهم سینمایی و اقتصادی روز است.

بسیاری بر این باورند که قیمت بلیط‌ سینما برای سال آینده قرار است تا 10 هزار تومان گران‌تر شود و بنابراین باید بلیط‌های سینما بین 20 تا 30 هزار تومان متناسب با نوع سینما خریداری شوند. برخی نیز می‌گویند که تنها 5 هزار تومان قیمت بلیط برای آخر هفته اضافه خواهد شد. ابهام این موضوع باعث شد تا در تماسی با سخنگو و دبیر هیأت مدیره انجمن سینماداران در این باره جویا شویم که صابری صحبت در این زمینه را با توجه به تعطیلی سینماها و نامعلوم بودن تکلیف آن تا هفته جاری «زود» دانست.

وی تنها در پاسخ به تسنیم جهت روشن شدن مسئولیت قیمت‌گذاری بلیط سینما باتوجه به مبهم بودن مسأله مدیریت سالن‌های سینما که در هفته قبل شاهد آن بودیم، گفت که پروسه قیمت‌گذاری بلیط سینماها توسط انجمن سینماداران، انجمن پخش‌کنندگان و تهیه‌کنندگان، در اجماعی به سازمان سینمایی پیشنهاد می‌شود و رئیس سازمان در نهایت قیمت بلیط را برای سال بعد تصویب می‌کند.

حالا اول باید منتظر بود تا ببینیم سینماهای کشور چه زمانی دوباره باز خواهند شد و دوم اینکه رئیس سازمان سینمایی چه قیمتی را روی کاغد امضا خواهد کرد؟