به گزارش اکونا پرس،

تمام قطعاتِ موسیقایی، که در آن به نوعی، ارتباطِ بیمار و کادر درمان، به تصویر کشیده شده، تفریبا، همگی، شاملِ محبت و لطفِ بیماران، نسبت به پزشکان و کادر درمان بوده، اما این بار، در این قطعه عاشقانه‌ها واحساساتِ درونیِ پزشکان و تیم درمان، نسبت به بیمارانشان، به تصویر کشیده شده؛ بنابراین می‌توان گفت که خلق و طراحیِ قطعه عشق سفید، در نوع خود، منحصر به فرد یا کم نظیر است!  

خصوصا که خالق این اثر خود، پزشک بوده و بخش کوچکی از اتفاقات و احساسات درونیِ خود را، خصوصا در این روزهای سختی که پشت‌ سر نهادیم، در قالب ترانه و موسیقی به مردم و همکارانش تقدیم کرده است. 

این داستان به عاشقانه‌های مختلف پزشک و کادر درمان مربوط است. در کل این موزیک ویدئو صحنه‌های مختلفی از مهربانی و محبت کاردرمان به تصویر کشیده شده؛ اتفاقی که از نظر آهنگساز و شاعر این موسیقی باید در وجود همه پزشکان و کادر درمانیه دنیا، مصداق حقیقی داشته باشد.

پزشک+عشق+سفید02

و شرط این عاشقی او چیزی جز همدلی و جان فشانی او و مردمی که نیازمند او هستند، نخواهد بود.

در آخر این موسیقی متوجه می‌شویم که همان پزشک در راه سلامت مردم‌اش جان خود را فدا کرده و عکسش در لابلای عکس سایر شهدای سلامت این آب و خاک قرار می‌گیرد..

 آن پزشک میمیرد ولی با تلاش کادر درمان همان بیمار نجات پیدا می کند.