به گزارش اکونا پرس،

 همانگونه که بارها مقامات رسمی سیستم بهداشت و درمان کشور و ستاد ملی کرونا اعلام کردند این وضعیت پایدار نیست و کوچکترین مماشات و یا شوخی با این ویروس منحوس در ایّام نوروز از سوی شهروندان میتواند کشور را مجدد با وضعیت بحران مواجه کند 

تهیه کننده قند پهلو افزود :بی تردید آگاه سازی و تبیین  آموزه های مواجهه با اپیدمی کرونا ضرورتی است که علاوه بر آگاه سازی مخاطب با خطرات و پیامدهای فردی و اجتماعی عدم رعایت پروتکل های اعلام شده با زبانی جدی ، گاهی توام با عتاب یا از طریق قالب های مرسومی چون گزارشهای خبری و... اینک با طولانی شدن زمان اپیدمی و یکنواختی پیام های رسانه ای ، قالب های نوین دیگری چون تجربه های موفق رسانه های دیداری و شنیداری در برخی  کشورها از طریق کمدی و طنز دارد.

ذکر این نکتهء مهم که کرونا شوخی بردار نیست ، گاهی آنقدر جدی است که باید از ابزاری چون طنز و کمدی که جدی ترین نقطه ء مواجهه تراژدی با تفکر است در قالب پیامهای جذاب هدفمند  ،  مطبوع  و اثرگذار اما هشدار دهنده که ویژگی اصلی  طنز  و فکاهه است   باآن مواجه شد.

photo_2021-03-14_13-59-48