به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، محورهای مهم و موضوعات اصلی که در این پژوهش بدان پرداخته شده است عبارتند از: تحریم دارویی و ارتباط آن با تروریسم دارویی، حق دسترسی به دارو در قواعد حقوق بین الملل، جایگاه حق دسترسی به دارو در حقوق بشردوستانه بین المللی، تحریم ها و اثرات آن بر حوزه بهداشت درمان و سلامت ایرانیان، مکانیسم تاثیر گذاری تحریم در واردات دارو و تجهیزات درمانی به ایران، گزارش گزارشگران حقوق بشری پیرامون تحریم های نامشروع آمریکا علیه ایرانیان، مسئولیت حقوقی بین المللی آمریکا در ایجاد محدودیت های دارویی در ایران، راهکارهای تعقیب کیفری آمران و عاملان، روش های تعقیب و محکومیت عاملان و مجریان تروریسم دارویی در دیوان های بین المللی دادگستری و کیفری.

پژوهش «تحریم‌ها و محدودیت های دارویی در ایران از منظر حقوق بین الملل» با تاکید بر رویکرد رسانه ای به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و به قلم جاوید منتظران نگاشته شده و دکتر رضا موسی زاده نظارت علمی آن را بر عهده داشته است. 

دانشجویان و علاقمندان به موضوعات پژوهشی در حوزه روابط بین الملل و علوم سیاسی برای دسترسی آسان تر به این پژوهش و سایر عناوین پژوهشی، می توانند به آدرس http://imrl.arc.irib.ir و نیز سایت پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی به آدرس http://arc.irib.ir مراجعه کنند.