به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، الگوی تحلیلی تاریخ روابط دو کشور ایران و عربستان سعودی؛ برآورد روند شناسی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (در سطوح بهبود روابط و همسویی مقطعی، بازگشت تعارض در سایه تحولات جدید نظام بین الملل)؛ چالش‌ها، موانع و فرصت‌های روابط ایران و عربستان سعودی در سطوح داخلی، منطقه ای؛ تحولات و رقابت های ژئوپلیتیکی منطقه ای و فرصت‌های موجود در روابط دوجانبه تهران – ریاض برای کاهش تنش‌های منطقه ‌ای (از جمله زمینه های افزایش هماهنگی در بازار انرژی، حل‌وفصل منازعات یمن، حج و توسعه صنعت گردشگری)؛ روندها و متغیرهای مستقل و پیشران در روابط دو کشور؛ جایگاه و نقش رسانه در کم و کیف مناسبات ایران و عربستان سعودی (گذشته تا حال) از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

 پژوهش «چشم‌انداز مناسبات ایران و عربستان سعودی در پرتو تحولات منطقه ای» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و به قلم دکتر سجاد محسنی و با نظارت علمی دکتر سید احمد سادات نگاشته شده است. 

دانشجویان و علاقمندان به موضوعات پژوهشی در حوزه روابط بین الملل و علوم سیاسی برای دسترسی آسان تر به این پژوهش و سایر عناوین پژوهشی، با تاکید بر رویکرد رسانه ای، می توانند به آدرس http://imrl.arc.irib.ir و نیز سایت پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی به آدرس http://arc.irib.ir مراجعه کنند.