به گزارش اکونا پرس،

به نقل از همت خبر، مطالعه، نقد و بررسی کتاب‌های موفق در حوزه توسعه فردی و ارتقاء توانمندی‌های شغلی و حرفه‌ای، یکی از مهمترین راه‌های دستیابی به اصول و ارکان اصلی موفقیت شغلی است؛ در این حوزه البته تعدد کتب اصطلاحاً زرد که نه تعریف دقیقی از موفقیت ارائه می‌دهند و نه توجهی به تفاوت‌های فردی و اجتماعی انسان‌ها دارند، به وفور در بازار کتاب دیده می‌شود. کتاب‌هایی که مطالعه آنها نه تنها به رشد شخصیتی مخاطب ختم نمی‌شود بلکه در درازمدت او را دچار یأس و سرخوردگی مفرط خواهد کرد.

با این حال، «پدر پولدار، پدر بی‌پول» را می‌توان یکی از بهترین نمونه‌های این نوع کتب دانست. کتابی که تلاش دارد بر اساس واقعیت‌های موجود در جامعه (و نه در محیطی ایزوله) مهمترین ویژگی‌ها و شاخص‌های موفقیت شغلی را بیان و تبیین کند. 

رابرت کیوساکی، نویسنده این کتاب تغییر و اصلاح رویکرد به موضوع درآمد را یک اصل می‌داند و ضمن تشریح تفاوت‌های دارایی و بدهی و تاکید بر لزوم خرید دارایی، معتقد است بیشتر از پولی که به عنوان درآمد کسب می‌کنیم، مقدار پولی است که ذخیره می‌کنیم. 

او در این کتاب با نقد شیوه‌های موفقیت در گذشته، اعتقاد دارد با رشد جمعیت و همچنین پیدایش و احصاء نیازهای جدید، موفقیت نیز از راه‌های متنوعی حاصل می‌شود و تنها با اتکا به همان شیوه‌های سنتی نمی‌توان به دستاورد چشمگیری رسید. 

یکی از مهمترین نکات این کتاب، تأکید بر اهمیت جسارت است تا جاییکه آن را (حتی بیشتر از هوشمندی) عامل ضروری برای رسیدن به موفقیت حرفه‌ای و شغلی و رهایی همیشگی از مشکلات مالی می‌داند. 

در بخش دیگری از این کتاب، کیوساکی به تبیین تفاوت‌ بین شغل و کسب‌وکار می‌پردازد و تشریح می‌کند که شغل، تنها کسب درآمد برای رفع امور روزمره زندگی است اما کسب‌وکار دقیقاً فعالیتی است که فرد برای افزایش دارایی خود انجام می‌دهد. در واقع وی بیان می‌کند که ثروتمندان روی دارایی خود تمرکز دارند و افراد فقیر (اقشار متوسط به پایین جامعه) روی درآمدشان. 

کیوساکی، شکست را یکی از عوامل اصلی موفقیت می‌داند و اعتقاد دارد که ترس از شکست و یا تلاش برای جلوگیری از شکست، خود یکی از موانع بزرگ در سر راه موفقیت است. او می‌گوید افراد موفق غالباً بر اساس شکست‌هایی که تجربه کرده‌اند، گام در مسیر موفقیت گذاشته‌اند. 

کتاب «پدر پولدار، پدر بی‌پول» سرمایه‌گذاری روی ذهن را بالاترین و بهترین نوع سرمایه‌گذاری می‌داند و افزایش هوش مالی و جاه‌طلبی را به عنوان دو عامل محرک برای رسیدن به اهداف شغلی و حرفه‌ای معرفی می‌کند.