به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، اکنون جهان با بحران بزرگ کمبود آب روبه رو است که افزون بر محیط زیست، میلیاردها انسان و سایر جانداران از آن رنج می برند. مسائل مربوط به بحران و مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل متحد پس از مشکل جمعیت به عنوان دومین مسئله اصلی جهان شناخته شده است که منجر به بحران های اجتماعی، اقتصادی و نیز سیاسی و امنیتی شده است. 

از این رو موضوع برنامه «نوافذ» به بحران جهانی کم آبی و نیز بیابان زایی، اختصاص یافته است. 

مهمانانی از جمله؛ دکتر کلیر فخرالدین، استاد دانشگاه، دکترعلی فاعور، استاد دانشگاه، دکتر رشید السعدی، عضو مرکز مشاورین مهندسین (بغداد) با حضور در این برنامه به تشریح جنگ آب و تشدید بحران ها و دامن زدن به تنش ها و تاثیر آن بر تداوم خشونت ها و درگیری ها خواهند پرداخت. 

پیامدهای کم آبی به عنوان تهدیدی برای موجودیت ملت ها و جوامع، تغییرات اقلیمی ناشی از خشکسالی و بیابان زایی، منبع نزاع و طمع، هسته امنیت غذایی، واقعیت امنیت آب در منطقه ما و راهکار محافظت از منابع آبی از جمله مباحثی است که به آن پرداخته خواهد شد. 

  «نوافذ» تهیه شده در دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای حنان ضیا، امشب 29خرداد ماه، ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران از آنتن شبکه العالم پخش می شود.