به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، انتخابات پارلمانی بحرین و بیانیه جمعیت الوفاق در رد آن با حضور سید عباس شبر، فعال حقوقی بحرین از استکهلم و دکتر جواد عبدالوهاب، کارشناس رسانه از لندن واکاوی خواهد شد. 

در این خصوص به نقل از جمعیت الوفاق بیان خواهد شد که این انتخابات با نرخ مشارکت پایین مردمی و عدم حضور غیر دولتی ها، فاقد استاندارد انتخابات سالم بوده و با اعداد دروغین دستکاری شده است.

«حدیث بحرین» تولید دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای جیهان عبدالنبی، 30آبان ماه، ساعت 18 به وقت تهران از شبکه العالم پخش خواهد شد.