به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، برنامه امشب «مغاربیه» با دعوت از زیاد غنای، نماینده سابق مجلس تونس و فاطمه مقنی، روزنامه نگار ضمن تشریح بحران های سیاسی موجود در تونس به بررسی راه حل های خروج از این بحران خواهد پرداخت. تشدید تنش اخیر در خیابان تونس، واکنش رئیس جمهور قیس سعید نسبت به آن، نقش اقدامات اپوزیسیون در تظاهرات خیابانی به عنوان مکانیزم فشاری بر اقتدار موجود، خطرات ناآرامی اجتماعی و کشیده شدن به سمت خشونت و وخیم شدن اوضاع از مباحثی است که کارشناسان برنامه به تحلیل آن خواهند پرداخت. «مغاربیه» تولید دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای فرح عطوی، دوم بهمن ماه از آنتن شبکه العالم پخش می شود.