به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، آموزش نظم و انضباط به کودک یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها در ارتباط با فرزندانشان است. بسیاری از والدین از بی نظمی و شلختگی کودک خود شاکی هستند و به روش های مختلف سعی دارند او را منضبط تربیت کنند.غافل از آنکه برخی از این روش ها نتایج عکس خواهد داشت و ناآگاهی والدین از روش های صحیح تربیتی، باعث ایجاد مشکلات رفتاری فراوان در کودک می شود و...تشریح مطالب بالا به انضمام طرح موضوعاتی همچون: اهمیت و نقش والدین در تربیت کودک منظم، سن آموزش نظم به کودک، آموزش نظم به کودک در سنین مختلف و آموزش نظم به کودکان با روش های معکوس و ....مواردی است که توسط کارشناس ثابت برنامه «سید سامی الخضرا» در برنامه «مسائل و حلول» برای مخاطبان و بینندگان عرب زبان شبکه الکوثر مطرح می شود.  برنامه «مسائل و حلول» سه شنبه 23اسفند ساعت 21:00 به وقت تهران، با تهیه کنندگی ایمان صالح، اجرای ربی عساف و محصول گروه اجتماعی بر روی آنتن شبکه الکوثر است