• مدیرکل آموزش وپرورش مازندران با بیان اینکه در این شرایط کرونایی آموزش دچار مشکل شده، گفت: در چنین شرایطی ما در برابر تک تک دانش آموزان مسئول هستیم و باید…