به گزارش اکونا پرس،

آیتم کوتاه «شوخی شوخی» نشان می‌دهد که بی‌توجهی شهروندان به رطوبت‌گیری زباله چگونه رزمی‌کار چینی را هم از پا درمی‌آورد.