به گزارش اکونا پرس،

صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در این قسمت پیگرد از زیر و بم این معضل می‌گوید.