به گزارش اکونا پرس،

حکم محرومیت علی فتاحی از ورزش جودو و یک ورزشکار در رشته وزنه برداری صادر شد.

نمونه علی فتاحی در اردوی تیم ملی جودوی دانشجویان در تاریخ دهم تیرماه امسال در تهران اخذ شد که پس از بررسی تخصصی توسط آزمایشگاه مرجع وجود ماده نورآندروسترون که جزو مواد ممنوعه کلاس S1 است در نمونه وی تایید شد.

با استناد به ماده 1-8-10 این ورزشکار به مدت 4 سال از فعالیت در تمامی حوزه های ورزش محروم می شود اما با عنایت پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات معین شده توسط ورزشکار، کمیته انضباطی ایران نادو یک سال از محرومیت وی کاسته و به 3 سال محرومیت از تاریخ 1402/05/23 تا 1405/05/22 محکوم می شود.

ورزشکار رشته وزنه برداری که به دلیل نرسیدن به سن قانونی هویت او محرمانه خواهد ماند، نمونه وی در زمان برگزاری اردوی تیم ملی در تاریخ 1402/04/04 اخذ شد که با اعلام آزمایشگاه مرجع وجود ماده استانوزولول از گروه ماده ممنوعه S1 لیست ممنوعه وادا در نمونه وی تایید شد.

با استناد به ماده 1-8-10 وی 4 سال از فعالیت ورزشی محروم می شود اما با عنایت به پذیرش تخلف توسط این ورزشکار، کمیته انضباطی ایران نادو وی را به 3 سال محرومیت (1402/05/17 تا 1405/05/16) در تمامی حوزه های ورزش محکوم کرد.