به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، تیم حقوقی باشگاه با تکمیل مدارک، مستندات و تنظیم لایحه، روز یکشنبه اعتراض خود به رای صادره منجر به کسر یک امتیاز از پرسپولیس را جهت بررسی در کمیته استیناف، تقدیم فدراسیون فوتبال کرد.