به گزارش اکونا پرس،

اسامی داوران به شرح زیر است:

جمعه 5 آبان 

ملی حفاری ایران و پالایش نفت آبادان

داوران: فریبا کعبی، نسیم کیانی مقدم، کلثوم آوخی، مریم لازم سعیدی
ناظر: آرزو فدایی

مهر عظام تهران و رایزکو صفادشت
داوران: مائده علی نقی، نیلوفر میر کریمی، سمانه میر صانع، حسنی بنی بخار
ناظر: طاهره کشتیرانی

شاهین نوین نطنز و نوا آمل
داوران: سمیه یدی، معصومه جافری، آنیسا اسحاقی، معصومه کهن ترابی
ناظر: الله مولادوست

سایپا تهران و مس رفسنجان
داوران: آیدین عامری، بهناز آبک، سمیه طاهری، اعظم حسینی
ناظر: پرستو عرفانی