به گزارش اکونا پرس،

 دیدارتیم های صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران برگزار و از سوی ساکت الهامی ، سرمربی تیم نساجی مازندران تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری نسبت به تیم حریف ورفتار غیرورزشی بعد از خروج از زمین رخ داد. وی به 2 جلسه از همراهی تیم خود در مسابقه رسمی محروم است و باید 2 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

مجتبی حسینی، سرمربی تیم آلومینیوم اراک به دلیل نشر اکاذیت به داوران و بررسی تخلف ایشان که محرز و مسلم تشخیص داده شد وی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. ضمنا یک جلسه محرومیت تعلیقی ایشان پس از قطعی شدن این حکم قابلیت اجرایی خواهد داشت و از دستور موقت صادره نیز به شماره2243 نیز رفع اثر می شود.